Terug
Gepubliceerd op 28/04/2023

2023_GR_00094 - Reglement evenementen op het marktplein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/04/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Nico Wilms, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00094 - Reglement evenementen op het marktplein - Goedkeuring 2023_GR_00094 - Reglement evenementen op het marktplein - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Door het opstellen van een gemeentelijk subsidiereglement voor evenementen zullen externe organisatoren gestimuleerd worden om evenementen te organiseren die anders financieel niet haalbaar zouden zijn. Verder zal het onevenwicht naar subsidies toe dat er op dit moment wel heerste, weggewerkt worden door dit reglement. Het reglement is terug te vinden in bijlage. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

akkoord te gaan met het reglement evenementen;

Artikel 2

afhankelijk van de schaalgrootte, het subsidiebedrag van verschillende evenementen te laten verschillen. De hoogte van het mogelijke subsidiebedrag is minstens € 500,00 en maximum € 1.500,00;

Artikel 3

volgende locaties in aanmerking te laten komen voor de subsidie: Markt, Binnenhof en Vismarkt. In de toekomst kan dit mogelijk uitgebreid worden met Kolmenveld.