Terug
Gepubliceerd op 04/09/2023

2023_GR_00151 - Goedkeuring Nieuw Arbeidsreglement + Bijlagen (academie voor muziek & woord) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/08/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00151 - Goedkeuring Nieuw Arbeidsreglement + Bijlagen (academie voor muziek & woord) - Goedkeuring 2023_GR_00151 - Goedkeuring Nieuw Arbeidsreglement + Bijlagen (academie voor muziek & woord) - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De onderhandeling met de vakbonden die afgerond werd op 5 juli 2023 met een protocol van akkoord.
Het modelreglement dat ons door OVSG werd aangeleverd.
Het model rond deconnectie opgemaakt door Verdi-Limburg en overgenomen door Verdi-Vlaanderen.
Het decreet rechtspositie voor sommige personeelsleden van het gesubsidieerde onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het arbeidsreglement goed te keuren;

Artikel 2

de bijlagen bij het arbeidsreglement goed te keuren.