Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_GR_00130 - Jaarrekening 2022 gemeente en OCMW Tessenderlo - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/06/2023 - 20:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2022

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Roger Croonenborghs, raadslid

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Bieke Nobels, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00130 - Jaarrekening 2022 gemeente en OCMW Tessenderlo - Goedkeuring 2023_GR_00130 - Jaarrekening 2022 gemeente en OCMW Tessenderlo - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Samenvatting van de jaarrekening 2022

 

Gemeente + OCMW 2022

Gemeente 2022

OCMW 2022

Gemeente + OCMW 2021

Exploitatiesaldo

4.847.0256.300.366-1.453.341

6.319.590

Investeringssaldo

-8.812.272-8.596.849-215.424

-3.754.384

Budgettair resultaat van het jaar

-5.373.072-3.168.075-2.204.997

1.724.404

Gecumuleerd budgettair resultaat

27.269.66129.183.411-1.913.750

32.642.733

Beschikbaar budgettair resultaat
27.261.241

32.634.313

Autofinancieringsmarge

4.102.3976.092.181-1.989.784

5.558.410

 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 41, §2, 3° en 56.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de geconsolideerde jaarrekening voor boekjaar 2022 voor gemeente en OCMW Tessenderlo goed te keuren;

Artikel 2

goed te keuren  dat de gemeente in 2022 niet tussenkomt in het tekort van het OCMW.