Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_GR_00129 - Aanpassing tijdsregistratiereglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/06/2023 - 20:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Personeelsreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Roger Croonenborghs, raadslid

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Bieke Nobels, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00129 - Aanpassing tijdsregistratiereglement - Goedkeuring 2023_GR_00129 - Aanpassing tijdsregistratiereglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het bestaande tijdsregistratiereglement wordt aangepast op basis van volgende uitgangspunten:

  • invoering van  glijtijdroosters zonder stamtijd (naar analogie met de regeling tijdens corona);
  • gebruik outlookagenda om geplande afwezigheid op voorhand aan te geven;
  • glijden mogelijk te maken: 
    • maandag tussen 7.00 uur en 19.30 uur;
    • dinsdag, woensdag en donderdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur;
    • vrijdag tussen 7.00 uur en 15.30 uur.
  • (indien mogelijk) geen verplichte namiddagpauze op maandag.

Het ontwerp van tijdsregistratiereglement is in bijlage gevoegd (wijzigingen aangeduid in geel). 

Op 6 juni 2023 keurde het college de wijzigingen goed.

Dit ontwerp wordt door het managementteam besproken op 12 juni 2023 en wordt voorgelegd aan de erkende vakbonden op 15 juni 2023. Op basis van deze besprekingen zullen mogelijk staande zitting nog verduidelijkingen en/of kleine aanpassingen dienen te gebeuren.

 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het tijdsregistratiereglement - van toepassing op alle uurroosters met inbegrip van de zomeruurroosters - goed te keuren. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het tijdsregistratiereglement zoals in bijlage gevoegd goed te keuren;

Artikel 2

het tijdsregistratiereglement vanaf 1 juli 2023 in werking te laten treden.