Terug
Gepubliceerd op 22/06/2023

2023_GR_00125 - Schoolreglement AMWT 2023- - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/06/2023 - 20:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Afwezig

Roger Croonenborghs, raadslid

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Bieke Nobels, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00125 - Schoolreglement AMWT 2023- - Goedkeuring 2023_GR_00125 - Schoolreglement AMWT 2023- - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement en APP verplicht voor elke academie.

Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs voldoet niet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.

Juridische grond

Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60.

Het decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

De gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs op te heffen bij de inwerkingtreding van dit academiereglement;

Artikel 2

het hierbij gevoegde academiereglement goed te keuren;

Artikel 3

het academiereglement bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking te stellen (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord;

Artikel 4

het academiereglement in werking te laten treden op 1 september 2023;

Artikel 5

akkoord te gaan met de verhoging van de administratieve kost van € 12,00 naar € 15,00;

Artikel 6

akkoord te gaan met de verhoging van de verhuurkost van € 50,00 naar € 65,00; 

Artikel 7

akkoord te gaan met de vrijstelling van verhuurgeld voor houders van de uit-pas met kansentarief.