Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_GR_00110 - Gemeentelijke politieverordeningen voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Willy Wilms, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00110 - Gemeentelijke politieverordeningen voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein - Goedkeuring 2023_GR_00110 - Gemeentelijke politieverordeningen voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Horeca uitbaters wensen terrassen in te richten om zo meer beleving in de kernen aan te bieden. Het geactualiseerd politiereglement omschrijft aan welke voorwaarden de terrasinrichtingen dienen te voldoen en bepaalt ook waar bijkomende zomerterrasuitbreidingen kunnen worden toegestaan. De politieverordening moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 26 mei 1989  en latere wijzigingen, en inzonderheid de artikelen 119 en 135.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en inzonderheid de artikelen 40 en 41.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en inzonderheid de artikelen 285, 286 en 287.

De wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen.

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2023.

College van burgemeester en schepenen van 16 mei 2023.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen (N-VA: De Jong A., Kortleven I., Groen: Camps D.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de politieverordening betreffende de privatieve ingebruikname van het openbaar domein goed te keuren;

Artikel 2

het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit te belasten.