Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2023_GR_00021 - Gemeentelijke energiepremie - afschaffing - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 30/01/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, raadslid; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00021 - Gemeentelijke energiepremie - afschaffing - Goedkeuring 2023_GR_00021 - Gemeentelijke energiepremie - afschaffing - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De afgelopen jaren hanteerde onze gemeente een premiesysteem voor rationeel energieverbruik, waarbij het premiebedrag dat fluvius uitkeerde met 20% vermeerderd werd door de gemeente. Sinds lancering van mijnverbouwpremie is deze koppeling niet meer mogelijk, omwille van een aantal redenen. Mijnverbouwpremie onderscheid een verschillend premiebedrag afhankelijk van inkomenscategorie (uitgedrukt als % van de factuur, met een maximumbedrag als totaal of als euro per m2), wat - bij vasthouden aan het huidige 20% gemeentelijk premiesysteem - tot een verschillende premieberekening zou leiden voor eenzelfde ingreep. Bij fluvius waren duidelijke afspraken mogelijk met betrekking tot maandelijkse gegevensuitwisseling waardoor de gemeentelijke administratie tot een minimum beperkt bleef - in het nieuwe systeem (mijnverbouwpremie) blijkt dit minder evident. Premiebedragen binnen mijnverbouwpremie werden ook opgetrokken (bij de laagste 2 inkomenscategorieën, bij de hoogste categorie blijven premies vergelijkbaar aan de vroegere fluvius premies), waardoor de impact van het gemeentelijk premiesysteem kleiner is. Tot slot, door de huidige energiecrisis lonen investeringen in rationeel energieverbruik sowieso meer, waardoor (gemeentelijke) premies minder nodig zijn.

Er wordt voorgesteld om de gemeentelijke premie af te schaffen voor de premies (het merendeel) die overgeheveld werden naar Vlaanderen (mjnverbouwpremie), maar ook voor de enkele premies die nog bij fluvius blijven (zonnepanelen, EPC labelpremie,.). Bij deze overgebleven fluvius premies is de terugverdientijd in het huidige energielandschap immers ook substantieel verkleind waardoor een bijkomende gemeentelijke premie onnodig blijkt. Deze financiële middelen kunnen gerichter en efficienter ingezet worden door subsidiëring van gratis energieaudits aan inwoners (cfr huisdokterformule).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het gemeentelijke reglement milieuvriendelijke investeringen van 25 maart 2013 (20% premie van de gemeente bovenop de door fluvius uitgekeerde premie) af te schaffen en dit te laten ingaan vanaf goedkeuring door de gemeenteraad. inwoners die de fluvius premie aanvroegen voor deze datum hebben nog recht op de gemeentelijke premie; inwoners die na deze datum een aanvraag indienen hebben dit recht niet meer.