Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2023_GR_00008 - Solidariteitssubsidiereglement noodfonds jeugd - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 30/01/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, raadslid; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00008 - Solidariteitssubsidiereglement noodfonds jeugd - Goedkeuring 2023_GR_00008 - Solidariteitssubsidiereglement noodfonds jeugd - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De Jeugddienst stelde op basis van het voorbeeld van het Cultuurhuis een reglement op waaraan de aanvragen moeten voldoen. Het reglement treedt in werking na goedkeuring door het CBS en de gemeenteraad. 

Een vereniging die een subsidieaanvraag indient, moet op basis van inkomsten en uitgaven van de vereniging aantonen dat zij als vereniging financiële moeilijkheden heeft en dat deze moeilijkheden het rechtstreeks gevolg zijn van de coronamaatregelen en niet van structurele aard zijn. De Jeugddienst beoordeelt deze aanvragen op basis van het opgestelde reglement. Het CBS behandelt nadien elke aanvraag. De verdeling van de solidariteitssubsidie wordt vervolgens ook goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Volgende timing wordt gehanteerd bij de aanvragen: 

  • Indienen aanvraagformulier door verenigingen: 1 april 2023.
  • Jeugddienst bezorgt aanvraagformulieren aan CBS uiterlijk: 30 april 2023.
  • De verdeling van de solidariteitssubsidie wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 30 mei 2023.
  • Uitbetaling van de subsidies: juni 2023.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

goedkeuring te geven voor het solidariteitssubsidiereglement noodfonds jeugd opgesteld door de Jeugddienst.