Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_GR_00066 - Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, raadslid; Karolien Eens, burgemeester; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, voorzitter; Kurt Vermeyen, schepen; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Roger Croonenborghs, raadslid; Bekir Kablan, raadslid; An Van Dingenen, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2023_GR_00066 - Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen - Goedkeuring 2023_GR_00066 - Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen goed na aanpassingen zoals vermeld in de kennisname van deze aanpassingen tijdens huidige zitting.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen zoals dit integraal deel uitmaakt van het besluit goed te keuren;

Artikel 2

het reglement over te maken voor toezicht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.