Terug
Gepubliceerd op 20/12/2022

2022_CBS_01929 - Tijdelijk aanvullende politieverordening verlenging Kerkstraat schoolstraat - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
di 20/12/2022 - 08:40 Zaal Blauw
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer).

Samenstelling

Aanwezig

Karolien Eens, burgemeester; Stefan Govaerts, schepen; Guido Steurs, schepen; Wouter Janssen, schepen; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_CBS_01929 - Tijdelijk aanvullende politieverordening verlenging Kerkstraat schoolstraat - Goedkeuring 2022_CBS_01929 - Tijdelijk aanvullende politieverordening verlenging Kerkstraat schoolstraat - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Aan het begin van dit schooljaar (2022 - 2023) zijn we gestart met het proefproject Kerkstraat schoolstraat. De proefperiode loopt weer op zijn einde. De dienst mobiliteit stelt voor om het proefproject te verlengen tot aan het einde van het schooljaar (30/06/2023). We dienen wel rekening te houden met de plannen omtrent het tijdelijk anders gebruik van de markt. Mogelijks zal de schoolstraat dan herbekeken moeten worden.

Een probleem dat zich blijft stellen is het foutief parkeren buiten de parkeervakken op het marktplein (erf). Aan de lokale politie wordt gevraagd om niet langer te sensibiliseren en over te gaan tot het uitschrijven van boetes. De school wordt hiervan op de hoogte gebracht zodanig dat zij hiervan nog een melding kunnen maken op Smartschool.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

de proefperiode van Kerkstraat schoolstraat te verlengen van 9 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (einde schooljaar). De straat wordt daarvoor een half uur aan het begin van de schooldag en een half uur aan het

einde van de schooldag afgesloten. Specifiek gaat het om volgende tijdstippen:

- alle schooldagen van 8u20 tot 8u50;

- woensdagen van 11u15 tot 11u45;

- ma - di - wo van 15u15 tot 15u45;

- vrijdagen van 14u45 tot 15u15.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht doormiddel van een C3-verkeersbord met een onderbord 'SCHOOLSTRAAT', een onderbord type V met daarop de vermelding 'Alle schooldagen' en de uren waartussen de schoolstraat van toepassing is;

Artikel 2

te communiceren over de verlenging van de proefperiode via de website en bewonersbrieven te bezorgen aan de bewoners van Kerkstraat en Markt. De school dient de ouders opnieuw te informeren.
De dienst Mobiliteit brengt de wijkagent op de hoogte;

Artikel 3

een afschrift van deze politieverordening over te maken aan de lokale politie;

Artikel 4

een afschrift van deze politieverordening over te maken aan de hulpdiensten.