Terug
Gepubliceerd op 20/12/2022

2022_GR_00212 - Voorstel retributie-, verhuur-, gebruiksreglement en prijszetting 't Kraanhof - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 19:00 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Orlando Argento, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00212 - Voorstel retributie-, verhuur-, gebruiksreglement en prijszetting 't Kraanhof - Goedkeuring 2022_GR_00212 - Voorstel retributie-, verhuur-, gebruiksreglement en prijszetting 't Kraanhof - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De dienst Beheer heeft een voorstel voor een nieuw retributie- verhuur- en gebruiksreglement opgemaakt (bijlagen 1,2,3) dat goedgekeurd werd op het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 27 september 2022.

Het retributiereglement en het verhuurreglement zijn zo opgesteld dat in de toekomst de andere culturele infrastructuren makkelijk kunnen ingevoegd worden.
Het gebruiksreglement richt zich enkel op 't Kraanhof.
In het gebruiksreglement staat nog een opmerking die pas kan aangepast worden na ontvangst van het positieve brandweerverslag. (dit wordt aangepast zodra dit in ons bezit is)

De nieuwe tarieven, met een vereenvoudigde structuur, werden goedgekeurd in de zitting van 18 oktober 2022. (bijlage 4)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het retributiereglement in bijlage goed te keuren en een aanvang te laten nemen vanaf 1 januari 2023;

Artikel 2

het verhuurreglement in bijlage goed te keuren en een aanvang te laten nemen vanaf 1 januari 2023;

Artikel 3

het gebruiksreglement in bijlage goed te keuren en een aanvang te laten nemen vanaf 1 januari 2023;

Artikel 4

de nieuwe tarieven in bijlage goed te keuren en aanvang te laten nemen vanaf 1 januari 2023;

Artikel 5

toekomstige wijzigingen in de reglementen en tariefsetting te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen.