Terug
Gepubliceerd op 05/09/2022

2022_GR_00115 - Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Tessenderlo (Centrum) - Akteneming

gemeenteraad
ma 29/08/2022 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over meerjarenplan(aanpassing) eredienstbestuur.

Samenstelling

Aanwezig

Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Stefan Govaerts, schepen; Liesbet Geyskens, raadslid; Inne Peys, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00115 - Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Tessenderlo (Centrum) - Akteneming 2022_GR_00115 - Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Tessenderlo (Centrum) - Akteneming

Motivering

Argumentatie

De budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Tessenderlo (Centrum) heeft een exploitatieoverschot voor een bedrag van € 18.197,63 en is in evenwicht wat betreft het investeringsbudget.
De gemeentelijke tussenkomst voor het exploitatiebudget bedraagt € 0,00 en voor het investeringsbudget € 0,00, en is bijgevolg niet hoger dan de bijdrage voorzien in het meerjarenplan.

Juridische grond

De bepalingen van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 50.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (N-VA: Carmans R., De Jong A., Kortleven I., LOOI.nu: Van den Bossche S., Wilms N., Onafhankelijk: Moonen J.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

akte te nemen van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Tessenderlo (Centrum).