Terug
Gepubliceerd op 05/09/2022

2022_GR_00113 - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Hulst - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/08/2022 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur.

Samenstelling

Aanwezig

Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Stefan Govaerts, schepen; Liesbet Geyskens, raadslid; Inne Peys, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00113 - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Hulst - Goedkeuring 2022_GR_00113 - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Hulst - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Hulst heeft een verhoging van de gemeentelijke tussenkomst in het investeringsbudget van oorspronkelijk € 9.457,00 met € 5.802,00 tot € 15.259,00 tot gevolg.

Juridische grond

De bepalingen van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 41 tot en met 44.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (N-VA: Carmans R., De Jong A., Kortleven I., LOOI.nu: Van den Bossche S., Wilms N., Onafhankelijk: Moonen J.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Hulst goed te keuren.