Terug
Gepubliceerd op 05/09/2022

2022_GR_00119 - Budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Jozef-Werkman Tessenderlo (Schoot) - Kennisneming

gemeenteraad
ma 29/08/2022 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Origineel van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur.

Samenstelling

Aanwezig

Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Stefan Govaerts, schepen; Liesbet Geyskens, raadslid; Inne Peys, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00119 - Budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Jozef-Werkman Tessenderlo (Schoot) - Kennisneming 2022_GR_00119 - Budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Jozef-Werkman Tessenderlo (Schoot) - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Jozef-Werkman Tessenderlo (Schoot) heeft een exploitatieoverschot voor een bedrag van € 14.379,63  en is in evenwicht wat betreft het investeringsbudget.
De gemeentelijke tussenkomst voor het exploitatiebudget en voor het investeringsbudget bedraagt € 0,00 en is bijgevolg niet hoger dan de bijdrage voorzien in het meerjarenplan.

Juridische grond

De bepalingen van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 46 tot en met 49.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen (N-VA: Carmans R., De Jong A., Kortleven I., LOOI.nu: Van den Bossche S., Wilms N., Onafhankelijk: Moonen J.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

akte te nemen van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Jozef-Werkman Tessenderlo (Schoot).