Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

2022_GR_00094 - Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Tessenderlo - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/06/2022 - 19:30 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2021

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dirk Camps, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Isabelle Kortleven, raadslid; Inne Peys, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00094 - Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Tessenderlo - Goedkeuring 2022_GR_00094 - Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW Tessenderlo - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Samenvatting van de jaarrekening 2021

 

Gemeente + OCMW 2021

Gemeente 2021

OCMW 2021

Gemeente + OCMW 2020

Exploitatiesaldo

6.319.5907.540.810-1.221.219

6.884.639

Investeringssaldo

-3.754.384-3.687.909-66.475

-2.533.071

Budgettair resultaat van het jaar

1.724.4043.559.080-1.834.676

3.602.991

Gecumuleerd budgettair resultaat

32.642.73332.351.486291.247

30.918.330

Beschikbaar budgettair resultaat
32.634.313


Autofinancieringsmarge

5.558.4107.327.421-1.769.011

6.193.931

 

Juridische grond

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 41, §2, 3° en 56.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen (N-VA: Carmans R., De Jong A., Onafhankelijke: Moonen J.)
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de geconsolideerde jaarrekening voor boekjaar 2021 voor gemeente en OCMW Tessenderlo goed te keuren;

Artikel 2

goed te keuren  dat de gemeente in 2021 niet dient tussen te komen in het tekort van het OCMW aangezien het OCMW dit boekjaar over een positief gecumuleerd budgettair resultaat beschikt.