Terug
Gepubliceerd op 29/04/2022

2022_GR_00056 - Addendum bij retributiereglementen in kader van UiTPAS de Merode - Goedkeuring

gemeenteraad
di 26/04/2022 - 19:30 Raadzaal - gemeentehuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, burgemeester; Alies Smeets, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, schepen; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Bieke Nobels, raadslid; Nancy Lucas, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Nancy Sanen, schepen; Ronny Carmans, raadslid; Inne Peys, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Nico Wilms, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2022_GR_00056 - Addendum bij retributiereglementen in kader van UiTPAS de Merode - Goedkeuring 2022_GR_00056 - Addendum bij retributiereglementen in kader van UiTPAS de Merode - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart. Kaarthouders sparen punten wanneer ze deelnemen aan cultuur, sport of andere vrijetijdsactiviteiten. Deze UiTPAS-punten kunnen zij omruilen voor interessante voordelen, zoals een gratis ticket of een korting. Op deze manier worden zij gemotiveerd om nieuwe activiteiten uit te proberen. De gemeenten en de regio verzamelen veel data over de participaties waarmee ze aan de slag kunnen op vlak van marketing maar ook om toekomstige vrijetijdsbeleid meer te gaan vormgeven o.b.v. feiten.
Iedereen kan dus een UiTPAS kopen en het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een UiTPAS hebben zodoende dat de hoofddoelstelling van UiTPAS bereikt kan worden, nl. kansarmen op een niet-stigmatiserende manier een voordeeltarief geven en van meer vrijetijdsactiviteiten laten genieten. Een persoon in armoede die een UiTPAS aan kansentarief heeft, betaalt slechts 20% van zijn deelnameprijs. 40% wordt gederfd door de organisator van het vrijetijdsaanbod en 40% wordt gederfd of betaald door de gemeente waarin de kansarme woont. Iedereen heeft echter eenzelfde UITPAS waardoor andere mensen niet weten dat het om een UiTPAS aan kansentarief gaat.

Om de betalersregeling voor mensen in armoede 20-40-40 in de praktijk te realiseren moeten de retributiereglementen van alle vrijetijdsdiensten binnen de gemeente aangepast worden. Deze aanpassing gebeurt door een toevoeging van een addendum aan elk retributiereglement. (zie bijlage)

Het addendum dat werd toegevoegd aan ieder retributiereglement is:
Addendum

Toevoeging in kader van gebruik UiTPAS

De solidaire kostendeling 20-40-40 voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief is van toepassing vanaf 30 april 2022 op alle bepalingen in dit reglement.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het addendum in het retributiereglement van de Sportdienst, als toevoeging in het kader van het gebruik van de UiTPAS, goed te keuren;

Artikel 2

het addendum in het retributiereglement van de Jeugddienst, als toevoeging in het kader van het gebruik van de UiTPAS, goed te keuren;

Artikel 3

het addendum in het retributiereglement van de Cultuurdienst, als toevoeging in het kader van het gebruik van de UiTPAS, goed te keuren.