Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00256 - Gemeentelijk reglement ambulante handel - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:30 Grote zaal cultuurhuis / Het Loo
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Fons Verwimp, burgemeester; Stefan Govaerts, schepen; Willy Wilms, voorzitter; Karolien Eens, schepen; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Chris Gaethofs, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, raadslid; Isabelle Kortleven, raadslid; Johan Moonen, raadslid; Liliane Moonen, raadslid; Inne Peys, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Evy Van Doninck, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Nico Wilms, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2021_GR_00256 - Gemeentelijk reglement ambulante handel - Goedkeuring 2021_GR_00256 - Gemeentelijk reglement ambulante handel - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad keurt het reglement ambulante handel na aanpassing van afdeling 2: organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten, afdeling 2.1: plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn vooraf bepaald en artikel 27: de inwerkingtreding van het aangepast reglement.

Juridische grond

Artikel 40 van het DLB.

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10.

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Het gemeentelijk reglement ambulante handel van 2 maart 2020.

Besluit

Het agendapunt wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem tegen (Onafhankelijke: Moonen J.).

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het gemeentelijk reglement ambulante handel zoals dit integraal deel uitmaakt van het besluit goed te keuren;

Artikel 2

het reglement over te maken voor toezicht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.