Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_GR_00059 - GAS - Aanpassing GAS-codex met betrekking tot het deel GAS snelheid - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/03/2021 - 19:00 Grote zaal cultuurhuis / Het Loo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Fons Verwimp, burgemeester; Stefan Govaerts, schepen; Karolien Eens, schepen; Alies Smeets, schepen; Nancy Sanen, schepen; Guido Steurs, schepen; Orlando Argento, raadslid; Dirk Camps, raadslid; Ronny Carmans, raadslid; Ans De Jong, raadslid; Chris Gaethofs, raadslid; Bob Geyskens, raadslid; Liesbet Geyskens, raadslid; Wouter Janssen, raadslid; Isabelle Kortleven, raadslid; Liliane Moonen, voorzitter wnd; Inne Peys, raadslid; Jozef Van Aelst, raadslid; Paula Van Sweevelt, raadslid; Eric Verboven, raadslid; Kurt Vermeyen, raadslid; Nico Wilms, raadslid; Tom Thijsmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Willy Wilms, voorzitter; Johan Moonen, raadslid; Serge Van den Bossche, raadslid

Secretaris

Tom Thijsmans, algemeen directeur
2021_GR_00059 - GAS - Aanpassing GAS-codex met betrekking tot het deel GAS snelheid - Goedkeuring 2021_GR_00059 - GAS - Aanpassing GAS-codex met betrekking tot het deel GAS snelheid - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Voor het oplossen van de juridische en praktische problemen zal er een hersteldecreet vanuit de Vlaamse regering moeten komen. Om GAS-snelheid zonder juridische obstakels te kunnen toepassen, moeten we hierop wachten. De timing hiervoor is nog niet gekend. Ook dienen een aantal praktische problemen, o.a. op het vlak van digitalisering best opgelost te worden om een vlotte doorstroom van de vaststellingen en inning van de boetes in het kader van GAS-snelheid te garanderen.

Omwille van de bovenstaande elementen en het algemeen belang inzake de continuïteit van vervolging is het aangewezen om deel 15 GAS-snelheid, en alle verwijzingen naar deel 15 GAS-snelheid, uit de goedgekeurde GAS-codex te halen. Dit heeft geen enkele invloed op de regels aangaande de vaststelling van de beoogde snelheidsovertredingen noch op de van toepassing zijnde boetes. Het beroofd de rechtsonderhorige evenmin van enige recht van verdediging.

Als gevolg van de intrekking van deel 15 GAS-snelheid zal ook de nummering van de Algemene Politieverordening betreffende de verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en netheid moeten worden aangepast.

Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad, vandaar dat deze aangepaste codex wordt voorgelegd.

In de tussentijd zullen Beringen, Ham en Tessenderlo samen met de provincie en de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo de latere implementatie van de toepassing van GAS-snelheid verder voorbereiden in afwachting van de nieuwe bepalingen van het hersteldecreet en een nieuwe gemeentelijke politieverordening.

Om de juridische en praktische problemen op te lossen zal er een hersteldecreet vanuit de Vlaamse regering moeten komen. Om GAS-snelheid zonder juridische obstakels te kunnen toepassen, moeten we hierop wachten. De timing hiervoor is nog niet gekend. Ook dienen een aantal praktische problemen, o.a. op het vlak van digitalisering best opgelost te worden om een vlotte doorstroom van de vaststellingen en inning van de boetes in het kader van GAS-snelheid te garanderen.

Omwille van de bovenstaande elementen en het algemeen belang inzake de continuïteit van vervolging is het aangewezen om deel 15 GAS-snelheid, en alle verwijzingen naar deel 15 GAS-snelheid, uit de goedgekeurde GAS-codex te halen. Dit heeft geen enkele invloed op de regels aangaande de vaststelling van de beoogde snelheidsovertredingen noch op de van toepassing zijnde boetes. Het beroofd de rechtsonderhorige evenmin van enige recht van verdediging.

Als gevolg van de intrekking van deel 15 GAS-snelheid zal ook de nummering van de Algemene Politieverordening betreffende de verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en netheid dienen te worden aangepast.

Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad, vandaar dat deze aangepaste codex wordt voorgelegd.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 26 mei 1989  en latere wijzigingen, en inzonderheid de artikelen 119 en 135.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en inzonderheid de artikelen 40 en 41.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, en inzonderheid de artikelen 285, 286 en 287.

Het besluit van de gemeenteraad  van 25 januari 2021 betreffende de goedkeuring van de GAS-codex.

Raad van State - Beginselen van de wetgevingstechniek. Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

goedkeuring te verlenen om deel 15 GAS-snelheid en al de verwijzingen hiernaar uit de Algemene Politieverordening betreffende de verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en netheid (hierna GAS-codex genoemd) te halen;

Artikel 2

goedkeuring te verlenen aan de aangepaste GAS-codex met aangepaste nummering;

Artikel 3

goedkeuring te verlenen dat de aanpassing in gaat met terugwerkende kracht op 1 maart 2021.