Terug
Gepubliceerd op 07/09/2020

2020_GR_00124 - Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamers - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 31/08/2020 - 19:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Fons Verwimp, Stefan Govaerts, Willy Wilms, Karolien Eens, Alies Smeets, Nancy Sanen, Guido Steurs, Orlando Argento, Dirk Camps, Ronny Carmans, Ans De Jong, Chris Gaethofs, Bob Geyskens, Wouter Janssen, Isabelle Kortleven, Inne Peys, Jozef Van Aelst, Paula Van Sweevelt, Serge Van den Bossche, Eric Verboven, Kurt Vermeyen, Nico Wilms, Tom Thijsmans

Verontschuldigd

Liesbet Geyskens, Johan Moonen, Liliane Moonen

Secretaris

Tom Thijsmans
2020_GR_00124 - Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamers - Goedkeuring 2020_GR_00124 - Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamers - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Onze hulpverleningszone heeft een reglement  voorgesteld voor de ganse hulpverleningszone inzake brandveiligheidsvoorschriften voor studentenkamers en kamerwoningen.

Dit reglement werd goedgekeurd door de zoneraad op 22 juni 2020 en dient daarna door de gemeenteraden van alle steden en gemeenten van de zone te worden goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.

De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het  reglement in bijlage betreffende brandveiligheidsvoorschriften voor studentenkamers en kamerwoningen goed te keuren;

Artikel 2

een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de hulpverleningszone.