Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Tessenderlo.

Op deze pagina kan je de volgende publicaties bekijken:

 • de agenda, het verslag (na goedkeuring op de volgende vergadering) en de lijst met besluiten van de openbare zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de agenda en de lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau;
 • specifieke besluiten (o.a. verkeers-, retributie- of belastingreglementen).

Hoe vind je een beslissing? 

 • je kent de datum van de beslissing 

Klik op de optie ‘Kalender’ rechts bovenaan deze pagina.

Je komt dan terecht op de kalender van de huidige maand. In de keuzebalken net boven de kalender kan je de maand en het jaartal kiezen om de datum waarop een bepaalde vergadering doorgaat te zoeken. In de keuzebalk voor de maand en het jaartal kan je kiezen om op een specifiek bestuursorgaan te filteren. Als je de vergadering die je zocht, gevonden hebt, klik je op de afkorting van het orgaan (zie hieronder) om de dagorde te zien.

 • CBS: college van burgemeester en schepenen
 • VB: vast bureau
 • GR: gemeenteraad
 • RMW: raad voor maatschappelijk welzijn
 • AGBrvb: raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf
 • BURG: burgemeesterbesluiten

Je kan de beslissingen raadplegen door op de titel te klikken.

Als de titel schuin en lichtgrijs is, bevat de beslissing vertrouwelijke informatie en kan je de inhoud niet zomaar bekijken. Je kan deze steeds schriftelijk opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur via e-mail gericht aan secretariaat@tessenderlo.be

 • je kent de datum van de beslissing niet

Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’ (rechts bovenaan).
Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken. 

Hoe kan je een klacht tegen een beslissing indienen?

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Verdere vragen?

Contacteer de dienst beleidsondersteuning via secretariaat@tessenderlo.be.